Şefkatin Beden Dili Eller

Şefkatin Beden Dili Eller

Eller şefkatin ve saygının sembolü… Eller yardım ve dayanışmanın tek somut aracı…

Dokunmak samimi bir hava getirir ortama, ülfet oluşturur. Dokunma aracı ellerdir. Sevme arzusu hissettiğimiz canlılara elimizi

dokundururuz. Duyma ve konuşma imkanına sahip olmayan insanlarla el hareketleriyle anlaşma sağlanır. Hatta her el hareketinin bir anlam ifade ettiği

beden dili vardır.

Orkestra şefleri, müziğin name konstranstrasyonu için ellerini kullanırlar. Eller, ifadelerin vazgeçilmez simgesidir. Zafer,barış

başarı işaretleri, memnuniyet ifadeleri, ölüm ifadeleri, susulması gerektiğini ifade eden işaretler, hastanelerdeki sus ikazları…. Bütün bu hareketlerin dili ellerdir.

Türk kültüründeki el öpme geleneği elin saygınlığını ortaya koyar. Beden dilinde el öpmek iki manaya gelir: Samimi saygı ve sevgi, çaresizlik ve itaat.

Çaresizlikten mevcut otoritenin eli öpülürken saygıdan kaynaklanan el öpme de vardır. Otoriteden çekinilerek yapılan el öpme hareketi evrenseldir; ancak saygıdan el öpme geleneği

doğu toplumlarına hastır.

Ellerin yumruk yapılarak çene altına desteklenmesi düşünceli ruh halini yansıtır. Tıpkı Rodin’in “Düşünen Adam Heykeli”nde olduğu gibi.

Eller istek bildirir. Şefkatin beden dili olarak dinsel toplumlarda veren el-alan el ifadeleri vardır. Bununla, veren elin alan elden üstün olduğuna işaret edilir. Buradaki maksat dayanışmayı artırmak, yardımı yaygın hale getirmektir.

Bütün dinlerde eller münacaat için dillenir. Ellerin avuçlar yukarı gelecek şekilde yere paralel açılması istek dilidir. Sonra her iki el de yüze sürülür Amaç, isteklerin kabul görmesi için bir tür kutsamadır.

İslam toplumlarındaki salavatlaşma ellerle yapılır. Üst üste konulan eller, “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ifadesi dillendirir. Üç Silahşörler ve Dartanyan’ın mücadelesinde bu hareketi görürüz. Robin Hood ve Zorro gibi kahramanlık öykülerinde de sağ elleri üst üste koyma hareketi yaygındır.

Bir Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir