DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) genel tanım itibariyle;

akademik, sosyal ve psikolojik açıdan sorunlara yol açabilen, belirli bir alana

odaklanamayan (focus), psiko-motor becerileri tam anlamıyla etkin

kullanamayan bireylerin yaşadığı mental rahatsızlıkların genel adıdır. Bu durum

ömür boyu sürmekle beraber etkilerini azaltmak ve bireyi topluma kazandırmak

için tıbbı desteğin yanı sıra yoğunlaştırılmış bireysel eğitim programlarının da

uygulanması önemle gerekmektedir.

Modern zamanın bizlere getirdiği sadece teknolojinin gelişimi değildir.

Sosyal düzen olgusunun değişmesi toplumu deforme etmekle beraber bireylerin

içsel (mental ve ruhsal) yapısında kalıcı ve köklü değişikliklere de yol

açmaktadır. Toplumdaki faktörel ayrışmalar bireyin kendini toplumdan

soyutlamasına başka bir deyişle yok olmasına sebep olmaktadır. Nasıl ki

ortaçağda birçok insanın fiziken yok olmasına sebep olan suçiçeği, tifo, veba vb

hastalıklar günümüzde yerini DEHB’ye otizm’e ve daha birçok kaynağı tam

olarak bilinmeyen zihinsel sorunlara bırakmış fiziken olmasa da bireyin mental

anlamda yokoluşuna yol açmıştır. Bahsi geçen bireylerin yaşadığı mental

durumun günümüz bilim penceresinden izahı pek de mümkün değildir.

DEHB’ye sebep olan kaynağın ne olduğu hala araştırılmaktadır.

Birey merkezli olmasına rağmen Toplumun tümünü ilgilendiren DEHB,

hızla yayılmaktadır. Yapılan son araştırmalar toplumda görülme sıklığı erken

çocukluk döneminden itibaren %30-40 düzeyinde olup, ardından çocukluk-

ergenlik döneminde %40-50 oranına yükselmekte ve yetişkinlikte de devam

etmektedir. Özellikle çocukluk döneminde tanılama sürecindeki belirtileri şu

şekilde sıralayabiliriz;

1. Dış Uyarıcılardan Etkilenip Focus Sağlayamamak

2. Sık Sık Hata Yapmak Ve Hatalarından Gereken Tecrübeyi

Edinememek

3. Dikkat Gerektiren Oyun Veya Aktivitelerde Başarısız Olmak

4. Yeni Bir Oyunda Oryantasyon(Uyum) Gösterememek.

5. Oyun Ve İşler Arasında Hızlı Geçişler Yapmak; Biri Bitmeden

Diğerine Atlamak

6. İletişimde Dinleyici Rolündeyken Bağ Kuramamak

7. Aşırı Unutkanlık

8. Görev Ve Sorumlulukları Sürekli Ertelemek

9. Psiko-Motor Beceri Gerektiren Oyunlarda Başarısızlık Göstermek

Bu belirtileri gösteren her çocukta DEHB var diyemeyiz. Fakat 3-6 yaş

arası bir çocukta bu belirtilerden en az 3 tanesi gerçekleşiyorsa mutlaka

çocuk nörolojisine, çocuk doktoruna, çocuk psikiyatrisine ya da en

azından bir özel eğitim uzmanına vakit kaybetmeden başvurmamız çok

önemlidir. DHEB’li bir çocuğun erken yaşta alacağı profesyonel yardımla

toplumla daha kısa sürede bütünleşeceği yadsınamaz bir gerçektir.

Son olarak şunu belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum.

Özellikle DEHB’li bireye sahip ailelerin umutsuzluğa kapılmaması

gerekmektedir. Özel bir çocukları olduğunun farkına varmaları önemlidir.

Özetlemek gerekirse; Galileo kendi döneminde dünyanın yuvarlak olduğu

tezini ortaya atmıştır. Ve toplum tarafından deli diye nitelendirildi. İdam

cezasına dahi çarptırıldı. Birkaç yüzyıl sonra haklı olduğunu ortaya çıktı.

Zamanın düşünce düzleminde ve bilim dağarcığında Galileo’ya deli

etiketini vuran toplum belki de yıllar sonra DEHB’li bireylerin tüm

insanlığın faydasına olan gizemli bir yönünü bulacaktır.

Işık sizinle olsun.

07.05.2017 // Özel Eğitim Uzmanı // sohbet.net ByMude

Bir Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir