Şefkatin Beden Dili Eller Eller şefkatin ve saygının sembolü… Eller yardım ve dayanışmanın tek somut aracı… Dokunmak samimi bir hava getirir ortama, ülfet oluşturur. Dokunma aracı ellerdir. Sevme